Hippolyt HestaPlus Zink 1 kg

Varenummer: 100268
Pris: 385,00 kr
Tilskud til heste med mikronæringstofsmangel. Koncentrerede mikronæringstoffer til målrettet udligning af næringstofmangel. Hestaplus-produkterne er kendetegnet ved høj biotilgængelighed. De organisk bundne næringsstoffer absorberes gennem tarmen til blodet, hvorfra det lagres i det væv, hvor det skal bruges. Det anbefales at rådføre sig med dyrlæge før opstart med enkelte mineraler, da ubalancer kan opstå. HØJTKONCENTRERET ENKELTNÆRINGSSTOF Det er vigtigt at stimulere kroppens egen evne til helbredelse. Derfor er en behovstilpasset fodring helt nødvendig. Mangler i næringsstoftilførslen kan – hvis de ikke udlignes – forsinke behandlingens resultat. TILDELING Den nødvendige tildelingstid afhænger ikke alene af, hvor fremskreden underskuddet er, men i høj grad også af, hvilket næringsstof, det drejer sig om. Således kan det vare måneder til år, før et zinkunderskud er udlignet, mens selenunderskud relativt hurtigt bringes i orden. TIPS Som opfølgning på en målrettet kur skal heste, der viser tegn på mangel på sporstoffer, fodres således, at nye mangelproblemer undgås. I denne sammenhæng er Hesta Mix, StrukturE eller NaturMüsli SENIOR velegnede som basisfodring, mens MicroVital kan indsættes som en koncentreret understøttelse. Zinkmangel kan føre til: - Hudproblemer som hårtab, tør og skællende hud, kløe, sommereksem - Forstyrrelser i immunforsvaret - Hovproblemer (vækstforstyrrelser, stråleråd) - Dårlig foderudnyttelse, tarmforstyrrelser - Nervøsitet Hestaplus Zink er egnet til hurtig og pålidelig udligning af en analyseret mangel. Forbedret biotilgængelighed af sporstoffer ved hjælp af en naturlig proteinmatrix. 1 måleske = ca. 12 g Hestaplus.
Lagerstatus webshop

2 på lager